19-03-2019   19.00LukSikkerhed til søs er første betingelse for at kunne sejle sikkert. Reserver aftenen hvor Svend Aage Olesens fortæller om sikkerhed til søs "Livlinen til land" herunder det nyeste udstyr.

- demonstrerer redningsveste. "Bliv fortrolig med din vest"
- de fremmødte undervises i servicering af medbragte veste. (lærer det selv)

NB! DELTAGERNE OPFORDRES TIL AT MEDBRINGE DERES EGEN VEST.

MEDBRING OGSÅ GERNE NØDRAKETTER I VIL HAVE AFPRØVET UNDER KYNDIG VEJLEDNING , EVT GAMLE RAKETTER SOM HAR OVERSKREDET "SIDSTE SALGSDATO"

- Vi vil søge om tilladelse til en  demonstration af nødraketter håndblus etc. på nordhavnen . se dette link

https://www.youtube.com/watch?v=5d3zQSFG7n8

Download allerede nu Appen

https://www.respektforvand.dk/paa-havet/en-sikker-tur-paa-havet/sejlsikkert-app


 

Sejl sikkert arrangement

Billedtekst


Dokvej 1 - 6000 Kolding - Tlf.: 75 53 99 41 - Kontorets åbningstid tirsdage og onsdag 16.30-17.30 - koldingsejlklub@koldingsejlklub.dk